Tandläkare Göteborg - Göran Andersson />
				<map id=

Kvalitetstandvård i Göteborg Högsbo

Prislista

Prislista för tandvård på Axel Dahlströms torg i Högsbo Göteborg

Prisexempel

A. Undersökning felfria tänder med liten mängd tandsten (under 30 år eller över 64 år)

  • Basundersökning 900:- (referenspris 825:-)

Totalt 900:-, Avgår 300:- (tandvårdscheck). Ditt pris blir 600:- (50 kr/månad i 1 år)

Med studentrabatt (referenspris -10%) blir priset 442:- (37 kr /månad  i 1 år)

 

Om Du inte har besökt tandvården under de 2 senaste åren och har 2 st tandvårdscheckar á 300:-, kan Du givetvis utnyttja bägge och sänka Din kostnad med ytterligare 300 kr.
B. I åldersintervallet 30 t.o.m. 64 år  erhålles  tandvårdscheck  150 kr/år

Prislista tandläkare Göran Andersson

Markmyntsgatan 4, 41480 Göteborg, fr.o.m. 2017.01.15

Från och med det året du fyller 22 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 22 år får:

– ATB – ett allmänt tandvårdsbidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år och 300 kronor per år för åldersgrupperna 22-29 år samt 65 år och äldre.

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som Du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspris är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är ej heller all tandvård som ersätts.

 

Fr. o. m. 2013.01.01, kan vissa patientgrupper erhålla:

– STB – ett särskit tandvårdsbidrag. Gäller för fastställda sjukdomsdiagnoser där man löper stor risk att få en försämrad tandhälsa. Bidraget som uppgår till 600 kronor utbetalas 2 ggr/år och  kan ej sparas. STB skall endast användas till förbyggande åtgärder. Speciellt läkarintyg krävs.

– Tandvård till hälso och sjukvårdsavgift. Detta blir nu möjligt för ny patientgrupp med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

 

I vår prislista kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som Din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för Din behandling. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om Du har fått ett kostnadsförslag måste behandlingen påbörjas inom 1 mån och vara avslutad inom 12 mån från undersökningsdatum. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Alla priser är angivna i svenska kronor. Prisangivelse nr1 motsvarar pris för normalåtgärd.

Skriv ut prislistan

Kod
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris
OBS! Latituder 1= normal 2= förhöjd svårighetsgrad 1 – 2 2017.01.15

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 900 825
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 400-600 365
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1100 1035
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1900-2500 1705
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 0000 000
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 000 000
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 000 000
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 000 000
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 55
122 Röntgenundersökning, delstatus 250-500 235
123 Röntgenundersökning, helstatus 1000 790
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 800 615
161 Salivsekretionsmätning 530-800 570
163 Biopsi 1000 955
 162  Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning  fakt  315
 164  Laboratoriekostnad vid Patologisk anatomisk diagnos ( PAD)  600  515
Kod Sjukdomsförebyggande åtgärder Pris Referenspris201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450-600 435
204 Profylaxskena, per skena 750 760
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid 200 160
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 450 320Kod Sjukdomsbehandlande åtgärder Pris Referenspris301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 450-700 395
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 700-1100 745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1500-2000 1610
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450-700 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 200 160
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1000 980
314 Beteendemedicinsk behandling 450-700 455
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 500 485
322 Stegvis exkavering 1000-1400 1095
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 500-900 470
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 900-1300 960
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1400-1800 1425Kod Kirurgiska åtgärder Pris Referenspris401 Tanduttagning, en tand 1000-1500 1005
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1700-2000 1 655
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 300 180
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3000 3050
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4000 4070
406 Tanduttagning övertalig tand 1000-1500 1005
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2000 2005
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 500 3 510
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 600 1 455
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 00000 0000
435 Avlägsnande av ett implantat 1000 1005
436 Avlägsnande av implantat, enkel 200 180
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2500 2 475
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 600 3 510
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 400 3 340
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 300 315Kod Rotbehandlingsåtgärder Pris Referenspris501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 300 3 310
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 000 3 990
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 000 5 015
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 500 5 465
521 Akut endodontisk behandling 800-1100 780
522 Komplicerad kanallokalisation 800-1100 785
523 Stiftborttagning 1100-1300 1 145
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 500 3 580
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1000 1010Kod Bettfysiologiska åtgärder Pris Referenspris601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 600 3 415
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 600 3 415
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2000-2400 2 105
606 Motorisk aktivering 500 480
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 700-1000 735Kod
Reparativa åtgärder
Pris
Referenspris701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 700 595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1000 940
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 300 1 120
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 900 760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 200 1 115
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1500-1800 1 490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1800-2300 1 690
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 650 535Kod Protetiska åtgärder Pris Referenspris800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7000-7500 5730
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6500-7500 4 350
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4000 3 085
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 700 1 465
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3500 2 195
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 000 1 745
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 800 3 355
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 800 2 315
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3200-4000 3 290
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1200- 2000 985
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 700-1800 545
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1400-1800 1 445
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 500 4 420
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 700 7 635
815 Sadelkrona 6500-7500 5 130
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3700-4000 3 670
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5000-5600 5 090
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11000-13000 10 695
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12000- 14500 12 085
827 Hel underkäksprotes 9 800 9 010
828 Hel överkäksprotes 9 800 9 010
829 Immediatprotes, hel käke 7 700 6 820
831 Justering av avtagbar protes 450- 900 370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 400 1 235
833 Rebasering av protes 2500-2800 2 515
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1900-2200 1 940
835 Rebasering och lagning av protes 3000-3500 2 975
836 Komplicerad lagning av protes 3700-4600 3 810
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 500 6 480
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2 900 2 940
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 900 1 910
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 200 5 300
847 Klammerplåt 3 800 3 820
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 600 535
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9500-13000 7 695
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9500-13000 5 930
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3 500 2 195
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2800 2 095
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat faktisk kostnad 425
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 300 1 155
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat faktisk kostnad 375
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck faktisk kostnad 1 125
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 40 000 31 085
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 42 000 32 990
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 45 000 34 455
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 40 000 30 075
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 18 000 16 975
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 22 000 18 920
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 25 000 21 480
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 3 200 3 065
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 4000 3 395
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 5 000 4 000
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 15 000 13 905
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2300 2 090
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 100 1 085
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3 200 3 185
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5500-7500 5 550
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11 000 10 160
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 000 00000
921-944 Priser för s.k. utbytesåtgärder beskrives  i eventuellt kostnadsförslag.Kod Övriga behandlingar Pris Referenspris000 Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke (+ moms) 1450Kod Kostnader där försäkringskasseersättning INTE utgårUB Uteblivande/återbud samma dag debiteras med 400:-/ 20min
ÖT Övrig tandvård debiteras med 200:- per påbörjad 10- minuterperiod.
Såsom: Terapidiskussion/terapiplanering , Stegvis/sonderande excavering
Fortsatt rensning , Lugnande samtal, Omfattande remiss, Intyg, Bettanalys/bettslipning
Preprotetisk fyllning,Tandskydd (+Tandteknik), Fotodokumentation
Tandsmycke (+material ), Blekning (+ gel + skena)
Tidstillägg v speciella svårigheter, Ev.efterkontroller.
BLS Blekgelskenor ök uk + 2 st ampuller blekgel : 2900:-
GEL 1 st Ampull Opalescens blekgel : 150

 

Upplysningar:

2 års garanti lämnas, hos behandlande tandläkare för fast kron- och broprotetik 1 års garanti lämnas för avtagbar protetik. Garantiförsäkring för omgörningar hos IF skadeförsäkring genom Praktikertjänst AB

Garantin gäller inte vid följande tillfällen:

1. Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
2. Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld
3. Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition. Eller om ersättningen är semipermanent

På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i Din mun. Du kan få en förteckning över material som använts, om du ber om det. Uteblivande från överenskommen tid och återbud senare än 24 timmar före avtalad tid debiteras med 1200 kr per timme. Här utgår ingen tandvårdsersättning.

Nya tider enligt riskgruppsindelning erhålles efter avslutat besök. Påminnelser utfärdas genom SMS textmeddelande om ej annat meddelats.

Betalning sker efter varje behandlingstillfälle med betalkort. Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med postgiro. Utfärdad faktura debiteras med 45:-  om betalning ej inkommit inom 14dagar.

25% moms på estetisk tandvård

KONTANTER HANTERAS EJ

Patientförsäkring hos IF skadeförsäkring genom Praktikertjänst AB

Prislistan gäller fr o m 2017.01.15

Information & Nyheter

kampanj

Från gratis till... nästan gratis

Praktikertjänst drog år 2013 igång en kampanj för att bland annat belysa att det ofta är billigare att besöka en privattandläkare än att “låsa in sig” i flerårig avtalstandvård. Läs mer om kampanjen »

Telefon

Ring oss och boka tid:
031-41 86 24

Besöksadress

Axel Dahlströms torg
Markmyntsgatan 4
414 80 Göteborg

Vill du bli vår patient?

Läs mer om Flux Fluor »